Citizens' Duty

หลักสำคัญพื้นฐานสำหรับการเป็นพลเมืองที่ดี

จริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรม

ศึลธรรมถือว่าเป็นหลักพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของการเป็นคน เพราะเมื่อไรแล้วที่เราไม่มี จริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรม เราจะขาดความยับยั้งชั่งใจ ประพฤติตัวในทางที่ไม่ดี ดังนั้นคุณสมบัติแรกของการเป็นพลเมืองที่ดีอันดับแรกก็คือการเป็นคนที่มี จริยธรรม

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

สำหรับประเทศที่มีระบอบการปกครองด้วยพระมหากษัตริย์ เป็นแหล่งรวมใจ ดังนั้นด้วยจิตสำนึกแล้วการเคารพ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ นั้นจึงเป็นพื้นฐานขั้นแรกที่ควรมี หนึ่งก็ครัก ชาติ สองคืออยู่ในศึลธรรมประพฤติตัวเป็นคนดี และที่สำคัญที่สุดก็คือรักในผู้ปกครองของตัวเอง

ปฏิบัติตามกฎหมาย

กฎหมาย คือสิ่งที่มนุษย์นั้นสร้างขึ้นเพื่อเป็นบรรทัดฐานให้กับคนหมู่มากที่อาศัยอยู่ร่วมกันนั้นใช้ชีวิต ไปในทิศทางเดียวกัน ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น หากที่ไดไร้ซึ่งกฏหมายแล้ว ความวุ่นวาย แตกแยก และอาชญากรรมย่อมจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ดังนั้นการ ปฏิบัติตามกฎหมายคือหน้าที่

About Citizens

About Citizens

พลเมืองคือคำจัดกัดความของบุคคลซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐใดรัฐหนึ่ง ซึ่งมีสิทธิชอบตามกฏหมาย ซึ่งเรียกว่านิติบุคคุล การได้รับสิทธิพลเมืองนั้นมีการถือสิทธิในหลายความหมายอาทิ การถือสัญชาติตั้งแต่กำเนิด , การขอสัญชาติผ่านกฎหมาย หรือการขอลี้ถัยโดยขอบตามกฏหมายนั่นเอง การเป็นพลเมืองนั้นตมีกฏหมายซึ่งบัญญัติไว้เป็นบรรทัศฐานเพื่อให้คนหมู่มากอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ไร้ซึ่งความวุ่นวาย ดังนั้นพลเมืองทุกคนจึงต้องปฏบัติตามกฏหมายอย่างเคร่งครัด มีพร้อมทั้ง จริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรม เชื่อมั่นในศาสนา และรักเคารพในผู้ที่ปกครอง และที่สำคัญที่สุดก็คือการมีจิตอาสาคอยช่วยเหลือผู้อื่น นี่คือการทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี

Main institute

สามสถาบันหลัก ซึ่งเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติ
สถาบันชาติ
สถาบันชาติ
สถาบันศาสนา
สถาบันศาสนา
สถาบันพระมหากษัตริย์
สถาบันพระมหากษัตริย์

Sample citizens

พลเมืองตัวอย่างที่เสียสละตัวเองเพื่อประเทศ

"มีใจซื่อถือคำสัตย์ สุจริต เอื้อเฟื้อจิตอันเมตตาประดาผล มองประโยชน์ส่วนรวมกว่าส่วนตน ยึดมงคลนำชีวิตชิด คุณธรรม"

Latest news

 • การช่วยเหลือผู้ประสบภัยติดถ้ำหลวง

  ข่าวดังช่วงเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม ประจำปี พ.ศ. 2561 ซึ่งทำให้คนไทยทั้งประเทศต่างลุ้นเอาใจช่วยกันจนแทบนั่งไม่ติดเก้าอี้ นั่นก็คือกรณีนักกีฬาฟุตบอลทีมเยาวชนและโค้ชอีก 1 คน รวม 13 ชีวิต เข้าไปติดอยู่ในถ้ำหลวง โดยเป็นถ้ำที่มีชื่อเสียงของ อ.แม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งได้มีปฏิบัติการช่วยเหลือจากหลายฝ่ายเข้ามารวมกัน เป็นเวลาต่อเนื่องกว่า 10 วัน จนกระทั่งทีมดำน้ำสามารถพบทั้ง 13 ชีวิตอยู่ครบปลอดภัยกันดี ในตอนกลางคืนของวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

  Read more การช่วยเหลือผู้ประสบภัยติดถ้ำหลวง

  การเอาตัวรอดเมื่อรถจมน้ำหลังเกิดอุบัติเหตุ

  ‘ อุบัติเหตุ ’ เป็นเรื่องที่ไม่ใครคาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้น ในการเกิดอุบัติเหตุขึ้นแต่ล่ะครั้งจึงส่งผลให้เกิดความสูญเสียเป็นอย่างมาก เพราะฉะนั้นการเตรียมความพร้อม ศึกษาความรู้รอบตัว ก็ช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ จนกระทั่งเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ฉุกเฉินนั้นได้ วันนี้เราจึงขอนำเสนอเคล็ดลับในการเอาตัวรอดเมื่อรถยนต์จมน้ำ ซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ ถ้าหากผู้ประสบเหตุไม่มีสติในการพาตัวเองออกมา  

  Read more การเอาตัวรอดเมื่อรถจมน้ำหลังเกิดอุบัติเหตุ
 • แนวคิดสิทธิมนุษยชน มันคืออะไร

  คำหนึ่งที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยเวลาหยิบประเด็นเรื่องสิทธิมนุษย์ขั้นพื้นฐานขึ้นมา คือคำว่า สิทธิมนุษยชน คำนี้พอได้ยินหลายคนก็อาจจะสงสัยว่า แท้จริงคำนี้มันหมายความว่าอย่างไร หมายถึงสิ่งใด เนื่องจากได้ยินกลุ่มเอ็นจีโอพูดบ่อยมาก เพื่อให้เข้าใจตรงกัน เรารวบรวมความหมายมาให้อ่านกันข้างล่างนี้

  Read more แนวคิดสิทธิมนุษยชน มันคืออะไร