This Theme Supports a Custom FrontPage

3 อันดับมูลนิธิกู้ภัยในประเทศไทย

3 อันดับมูลนิธิกู้ภัยในประเทศไทย

อาสาสมัครกู้ภัย กลุ่มคนที่มีความเสียสละเวลาส่วนตัว สละทั้งแรงกาย แรงใจ เพื่อสังคม คอยช่วยเหลือทั้งเพื่อนมนุษย์ และสัตว์โลกในยามที่ได้รับความเดือดร้อน โดยที่ไม่หวังผลตอบแทนใดๆ หน้าที่ของพวกเขาทั้งหลายมีหลายอย่างมากที่เราได้เห็นกันบ่อยๆ คือ ออกช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ เข้าไปในที่ๆ ยากต่อการเข้าถึง เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร นำข้าวของ เครื่องใช้ไปให้ รวมไปถึงผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น อุทกภัย อัคคีภัย ธรณีพิบัติภัย เป็นต้น  หน่วยกู้ภัยนอกจากจะเป็นหน่วยงานที่ไม่หวังผลตอบแทนแล้ว ความดีของหน่วยงานนี้คือ มีส่วนช่วยกับทางโรงพยาบาลอย่างมาก เพราะส่วนใหญ่แล้วหน่วยกู้ภัยมักจะส่งผู้ป่วยได้ทันท่วงที และมีส่วนช่วยโรงพยาบาลที่มีรถฉุกเฉินไม่เพียงพอ จึงสามารถที่จะช่วยแบ่งเบางานของทางโรงพยาบาลเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน แต่ละจังหวัดในประเทศไทยของเรา มีมูลนิธิกู้ภัยหลายมูลนิธิมาก แต่ที่เราได้ยินชื่อเสียงกันอยู่บ่อยๆ ก็คงหนีไม่พ้น มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มูลนิธิร่วมกตัญญู และมูลนิธิร่มไทร มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มูลนิธิแห่งนี้เกิดจากชาวจีนที่นับถือหลวงปู่ไต้ฮง ผู้ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มการทำกิจเพื่อสังคมโดยที่ไม่หวังผลตอบแทน จนทำให้ท่านมีลูกศิษย์มากมายที่ให้ความเคารพนับถือ เพราะซาบซึ้งในความเสียสละของท่าน และเมื่อท่านได้เสียชีวิตลง ผู้ที่เคารพนับถือท่านจึงได้สร้างกุศลศาลาเป็นอนุสรณ์ เพื่อรำลึกถึงคุณงาม ความดีของท่าน โดยตั้งชื่อว่า ป่อเต็กตึ๊ง ซึ่งหลังๆ มาก็มีการสร้างกุศลสถานป่อเต็กตึ๊งขึ้นเยอะมากกว่า 100 แห่งในประเทศจีน พอต่อมาคนจีนที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยจึงมีการสร้างกุศลสถานป่อเต็กตึ๊งขึ้นในไทย ปี พ.ศ.2453 โดยภายในมูลนิธิจะมีรูปจำลองหลวงปู่ไต้ฮง ไว้สักการบูชาRead more about 3 อันดับมูลนิธิกู้ภัยในประเทศไทย[…]