This Theme Supports a Custom FrontPage

เทคนิคการเอาตัวรอดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว

เทคนิคการเอาตัวรอดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว

แผ่นดินไหว จัดเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติรูปแบบหนึ่ง โดยเกิดขึ้นจากปัจจัยขั้นพื้นฐานของโลก ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง และมันสามารถเกิดขึ้นได้ทั่วโลก โดยเฉพาะบริเวณรอยต่อของแผ่นเปลือกโลก ในบริเวณที่มีการเคลื่อนไหวมากที่สุด มีชื่อเรียกว่า วงแหวนแห่งไฟ โดยมันมีความยาวมากกว่า 40,000 กิโลเมตร วงแหวนนี้มัน Read more about เทคนิคการเอาตัวรอดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว