This Theme Supports a Custom FrontPage

การเอาตัวรอดเมื่อรถจมน้ำหลังเกิดอุบัติเหตุ

การเอาตัวรอดเมื่อรถจมน้ำหลังเกิดอุบัติเหตุ

‘ อุบัติเหตุ ’ เป็นเรื่องที่ไม่ใครคาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้น ในการเกิดอุบัติเหตุขึ้นแต่ล่ะครั้งจึงส่งผลให้เกิดความสูญเสียเป็นอย่างมาก เพราะฉะนั้นการเตรียมความพร้อม ศึกษาความรู้รอบตัว ก็ช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ จนกระทั่งเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ฉุกเฉินนั้นได้ วันนี้เราจึงขอนำเสนอเคล็ดลับในการเอาตัวรอดเมื่อรถยนต์จมน้ำ ซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ ถ้าหากผู้ประสบเหตุไม่มีสติในการพาตัวเองออกมา

 

เอาตัวรอดรถตกน้ำ Read more about การเอาตัวรอดเมื่อรถจมน้ำหลังเกิดอุบัติเหตุ