This Theme Supports a Custom FrontPage

‘พลเมืองดิจิทัล’ คือ อะไร และมีที่มาอย่างไร ?

‘พลเมืองดิจิทัล’ คือ อะไร และมีที่มาอย่างไร ?

‘พลเมืองดิจิทัล’ จัดเป็นกระแสที่ในปัจจุบันนี้ได้รับแพร่กระจายไปทั่วโลก โดยแนวคิดนี้เริ่มมาตั้งแต่อินเตอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของมนุษย์ในเกือบทุกด้าน และประเทศไทยก็ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างจริงจังหลัง หลังจากรัฐบาลผลักดันนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล เพราะฉะนั้นผู้ใช้อินเตอร์เน็ตทุกคน จึงควรเสริมสร้างศักยภาพดังกล่าวอย่างชาญฉลาดพร้อมก้าวเข้าสู่ความเป็นพลเมืองในยุคดิจิตอลได้อย่างมีประสิทธิภาพ Read more about ‘พลเมืองดิจิทัล’ คือ อะไร และมีที่มาอย่างไร ?

ความเป็นมาขององค์กร UNICEF อีกหนึ่งโครงการที่ช่วยเหลือเด็กทั่วโลก

ความเป็นมาขององค์กร UNICEF อีกหนึ่งโครงการที่ช่วยเหลือเด็กทั่วโลก

‘UNICEF’ มีหน้าที่ในการดำเนินงาน คือ การส่งเสริมพร้อมปกป้องคุ้มครองเด็กทั่วโลก มีการดำเนินงานใน 190 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งเขตปกครองพิเศษต่างๆ ทำให้องค์กร ‘UNICEF’ มีความเชี่ยวชาญทางด้านการดูแลเด็กเป็นอย่างสูง อีกทั้งยังเต็มเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์อันหลากหลาย ซึ่งให้บุคคลากรในองค์กรสามารถนำความรู้จากหลายๆขนาน ตลอดจนนวัตกรรมจากทั่วโลกมาใช้เพื่อการผสมผสานกับองค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญระดับท้องถิ่นได้ เพราะฉะนั้นทาง ‘UNICEF’ จึงทำงานร่วมกับรัฐบาลของประเทศนั้นๆ โดยภายใต้การวางแผนงานระยะยาวเพื่อพัฒนาเร่งรัดในเรื่องของ กฎหมาย , นโยบาย ตลอดจนการปฏิบัติที่จะช่วยสร้างความอบอุ่นและท้องอิ่มนอนอุ่นอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนให้แก่ๆเด็กทุกคนที่ขาดโอกาส Read more about ความเป็นมาขององค์กร UNICEF อีกหนึ่งโครงการที่ช่วยเหลือเด็กทั่วโลก

มาดูเทรนด์ กิจกรรมการกุศล ยอดฮิตของปี 2019

มาดูเทรนด์ กิจกรรมการกุศล ยอดฮิตของปี 2019

การจัดกิจกรรมการกุศลเป็นกิจกรรมที่ทำขึ้นมานานแล้วไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐ หรือ เอกชนที่มักจะหยิบเรื่องนี้มาจัดเพื่อหาเงินสมทบทุนให้กับหน่วยงาน หรือ องค์กรช่วยเหลือด้านต่างๆ ซึ่งกิจกรรมการกุศลเดี๋ยวนี้พัฒนาไปมากเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมมากขึ้น ไม่ใช่การมาให้เงินแล้วก็ไปเหมือนก่อน มีการดีไซน์กิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยงานมากขึ้นไปด้วย กิจกรรมการกุศลยอดฮิตของปีนี้เค้าทำอะไรกัน Read more about มาดูเทรนด์ กิจกรรมการกุศล ยอดฮิตของปี 2019