This Theme Supports a Custom FrontPage

แนะนำอาชีพ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แนะนำอาชีพ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 6 ระดับ โดยแต่ล่ะระดับก็มีความแตกต่างกันในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ Read more about แนะนำอาชีพ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แนะนำอาชีพ Lifeguard เจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์

แนะนำอาชีพ Lifeguard เจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์

การไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆนั้น แน่นอนว่าผู้เดินทางไปย่อมอยากได้รับความสุข รวมทั้งประสบการณ์ดีๆกลับบ้าน แต่บางครั้งก็เกิดอุบัติเหตุอันไม่คาดฝัน ส่งผลให้นักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บ หรือร้ายแรงกว่านั้นคือเสียชีวิต ด้วยเหตุนี้สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆจึงจำเป็นต้องมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด และทางน้ำก็มีผู้ดูแลความปลอดภัยซึ่งเราเรียกกันว่า Lifeguard คอยคุ้มครองชีวิตของทุกคน Read more about แนะนำอาชีพ Lifeguard เจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์

เทคนิคการเอาตัวรอดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว

เทคนิคการเอาตัวรอดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว

แผ่นดินไหว จัดเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติรูปแบบหนึ่ง โดยเกิดขึ้นจากปัจจัยขั้นพื้นฐานของโลก ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง และมันสามารถเกิดขึ้นได้ทั่วโลก โดยเฉพาะบริเวณรอยต่อของแผ่นเปลือกโลก ในบริเวณที่มีการเคลื่อนไหวมากที่สุด มีชื่อเรียกว่า วงแหวนแห่งไฟ โดยมันมีความยาวมากกว่า 40,000 กิโลเมตร วงแหวนนี้มัน Read more about เทคนิคการเอาตัวรอดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว