กฎหมายคนไร้ที่พึ่ง

กฎหมายไทยถือว่าเป็นกฎหมายทีดีอย่างหนึ่งเลย เพราะว่าเค้าได้ร่างกฎหมายขึ้นมาเพื่อดูแลครอบคลุมทุกคนในสังคมที่อยู่ร่วมกัน