แนวคิดสิทธิมนุษยชน มันคืออะไร

คำหนึ่งที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยเวลาหยิบประเด็นเรื่องสิทธิมนุษย์ขั้นพื้นฐานขึ้นมา คือคำว่า สิทธิมนุษยชน คำนี้พอได้ยินหลายคนก็อาจจะสงสัยว่า แท้จริงคำนี้มันหมายความว่าอย่างไร หมายถึงสิ่งใด เนื่องจากได้ยินกลุ่มเอ็นจีโอพูดบ่อยมาก เพื่อให้เข้าใจตรงกัน เรารวบรวมความหมายมาให้อ่านกันข้างล่างนี้

แนวคิดความเท่าเทียมกัน

แนวคิดหลักของสิทธิมนุษยชนข้อแรก เรื่องของความเท่าเทียมกัน แนวคิดดังกล่าวมความเชื่อว่าไม่ว่าคุณจะเกิดมาจากไหน เป็นใครก็ตาม เรามีสิทธิ์ทุกอย่างเท่าเทียมกันหมด ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานจากรัฐ สิทธิในการนับถือศาสนา สิทธิการศึกษา ทุกสิ่งทุกอย่าง เราเท่าเทียมกันหมด

สิทธิไม่สามารถแย่งไปได้

นอกจากสิทธิเป็นของทุกคนอย่างเท่าเทียมกันแบบไม่มีข้อแม้ ไม่มีเงื่อนไขแล้ว สิทธิ์ต่างๆของเรานั้นแนวคิดกลุ่มนี้มองว่าเป็นสิทธิ์ที่ใครจะละเมิด หรือ กักกั้นไม่ได้เลย เพื่อให้ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพอย่างแท้จริงตามแนวคิด จะต้องมีกฎหมาย ผู้นำ อำนาจ อะไรก็ตามมาแย่งสิทธิเสรีภาพไปจากเราได้ ยกเว้นแต่เราทำผิดกฎหมายก็อาจจะทำให้โดนระงับสิทธิ์ได้เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย

สิทธิ์มีตั้งแต่เกิดจนตาย

ระยะเวลาของสิทธิ์นั้น ถูกกฎหมายกำหนดไว้เลยว่าสิทธิ์เสรีภาพของเรานั้นต้องมีตั้งแต่เกิดจนตาย อย่างกฎหมายไทยเองก็มีบัญญัติคุ้มครองทารกตั้งแต่ในท้อง จนคลอดออกมา เติบโตตามวัย จนกระทั่งตายลง ให้เราสามารถมีสิทธิ์เสรีภาพตามช่วงเวลาทั้งหมด ไม่ว่าช่วงเวลาใดก็ไม่สามารถถูกจำกัดสิทธิ์ได้

สิทธิมนุษยชนทำให้สังคมเป็นสุข

เมื่อสังคมมนุษย์ใหญ่ขึ้น มีประชากรมากขึ้น เรื่องสิทธิ์ขั้นพื้นฐานจึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างมาก แนวคิดสิทธิมนุษยชนเค้าเชื่อกันว่า ทุกคนเท่าเทียมกัน เมื่อทุกคนเท่าเทียมกันสามารถเข้าถึงทรัพยากรได้เหมือนกัน จะทำให้ทุกคนได้รับความสุขเหมือนกันสุดท้ายสังคมก็จะเกิดความสุข ไม่เกิดการแก่งแย่งชิงดี เกิดความเลวร้ายขึ้น เนื่องจากทุกคนมีสุขในรูปแบบของตัวเองอยู่แล้ว

สิทธิมนุษยชนเท่ากันทั่วโลก

แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนอีกทฤษฏีหนึ่งก็คือ เค้าจะเชื่อว่าสิทธิมนุษยชนเท่ากันทั่วโลก ไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนก็ตาม อยู่เพศไหน มุมไหนของโลกก็เท่ากันหมด รวมถึงเค้าจะพยายามผลักดันให้สิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นในทุกประเทศในโลกจะเห็นได้จากองค์กรสากลด้านสิทธิมนุษยชนจะออกมากดดันรัฐบาลประเทศเพื่อผลักดันกฎหมายความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นได้ หรือ ออกมาปรามการกระทำของรัฐบาล เอกชน ที่ส่อแววว่าลิดรอนสิทธิเสรีภาพของคนในประเทศไป แม้ว่าบางครั้งจะสำเร็จ บางครั้งจะล้มเหลว แต่พวกเค้าก็ไม่ยอมแพ้เพื่อให้แนวคิดสิทธิมนุษยชนทั่วโลกเกิดขึ้นให้ได้