แนะนำความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน

กฎหมายเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับประชาชนทุกคน เพื่อที่จะเป็นหลักปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ที่สำคัญหากเราทำผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม เราไม่สามารถอ้างว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้ ดังนั้นหากมีเวลาจะต้องศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องเอาไว้ด้วย ว่าแต่เราจะสามารถหาช่องทางศึกษากฎหมายได้อย่างไร (ไม่นับคนที่ไปเรียนทางนี้โดยตรง)

 

 

กระทรวงยุติธรรม

หากเราพูดถึงกฎหมาย หนึ่งในหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในการให้ความรู้ คำปรึกษาเบื้องต้นให้กับประชาชนได้ เรานึกถึงกระทรวงยุติธรรม เราสามารถเข้าไปศึกษาเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับประชาชนได้ที่ www.moj.go.th ในนั้นจะมีเอกสาร สื่อมัลติมีเดียว น่าสนใจเกี่ยวกับกฎหมายให้เราเข้าไปดาวน์โหลดกันได้ เอามาอ่านเพลินๆเพิ่มความรู้ ความเข้าใจในตัวบทกฎหมายให้มาก แนะนำหนังสือชื่อว่า กฎหมายสามัญประจำบ้าน ปี 2560 เป็นการรวบรวมข้อกฎหมายที่เราพบเจอในชีวิตประจำวัน อธิบายเป็นภาษาบ้านๆ เข้าใจง่ายตั้งแต่ข้อกระทำผิด จนถึงบทลงโทษมีภาพประกอบชัดเจน อีกเล่ม กฎหมายแพ่งและพาณิชย์สำหรับเกษตรกรและประชาชน ด้านในจะเป็นการบอกเล่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย และการทำธุรกรรมต่างๆมากมาย นั่นทำให้เราไม่ถูกหลอกได้ด้วย ควรอ่าน

แอพพลิเคชั่น

ในยุคสมาร์ทโฟนแบบนี้ หลายคนอาจจะกำลังมองหาแอพพลิเคชั่นที่ช่วยให้เราเข้าใจอะไรต่างๆได้มากขึ้น เรื่องของกฎหมายเองก็เช่นกันได้มีการออกแอพพลิเคชั่นเกี่ยวกับ กฎหมายเอาไว้มากมาย แต่ถ้าหากจะให้เลือกเราขอแนะนำแอพพลิเคชั่นของทางกระทรวงยุติธรรมที่ทำเองเลย ชื่อว่า รู้หมด กฎหมาย เป็นแอพพลิเคชั่นที่ด้านในมีข้อกฎหมายที่ควรรู้ อ่านข่าวสารเกี่ยวกับกฎหมาย และมีการเปิดช่องให้ร้องทุกข์ จนถึงติดตามผลการร้องทุกข์นั้นด้วย เป็นบ่องทางแนะนำความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนที่ตอบโจทย์ได้ดีทีเดียว ดาวน์โหลดได้ทั้ง ไอโอเอส และ แอนดรอยด์

สำนักงานคุ้มครองสิทธิ์

อีกหนึ่งหน่วยงานที่เราขอแนะนำเลยให้รู้จักกันไว้ เพื่อขอความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายจะได้ไปถูกทาง นั่นก็คือ สคช. หรือชื่อเต็มว่า สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน อธิบายหน่วยงานนี้ให้เข้าใจง่ายๆก็คือ องค์การที่ช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมายให้เข้าใจได้ถูกต้อง ตอนนี้อาจจะเดินทางไปสำนักงานลำบาก แต่เราสามารถเข้าไปติดต่อได้ที่ www.lawaid.ago.th หรือโทรไปที่ 1157 คนที่เราจะปรึกษากฎหมายนั้นก็คือ อัยการ รับรองว่าเป็นผู้รู้และให้คำแนะนำทางด้านกฎหมายที่ถูกต้องอย่างแน่นอน

ศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชน

ตามมหาวิทยาลัยต่างๆ ก็มีการจัดตั้งศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชนให้เราเข้าไปปรึกษาขอความรู้ ขอคำแนะนำได้ ไม่เท่านั้นศูนย์กฎหมายเหล่านี้ ยังมีการทำกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายให้กับประชาชนอีกด้วย อย่างเช่น ศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชน คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งอยู่ที่ห้อง 806 ชั้น 8 อาคารเทพทวาราวดี เค้ามีบริการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนด้วย หรือ จะเข้าไปที่ www.law.chula.ac.th ก็ได้เหมือนกัน เค้ามีบริการให้คำปรึกษาทั้งโทรศัพท์ กฎหมาย รวมถึงการออกทำค่ายกิจกรรมไปพบปะประชาชนต่างจังหวัดเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้วย ถือว่าเป็นการแนะนำความรู้ทางกฎหมายแบบเชิงรุกที่ดีเลย

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)

การให้ความรู้แก่ประชาชนทางด้านกฎหมาย ก็เป็นหนึ่งในพันธกิจที่สำคัญของหน่วยงานระดับจังหวัด หรือ อบจ. ด้วยทางหนึ่ง ตอนนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดหลายแห่งได้จัดให้มีกิจกรรมการแนะนำความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนแล้ว ไม่ว่าจะเป็นบนเว็บไซต์ของ อบจ. แต่ละแห่ง หรือ บางแห่งจัดให้มีการอบรมให้ความรู้กับประชาชนทางด้านกฎหมายในพื้นที่ของตัวเองด้วย อีกทั้งบางแห่งได้จัดบริการให้มีการให้คำปรึกษา และช่วยเหลือไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างประชาชนในพื้นที่โดยผ่านระบบกฎหมาย ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เข้าใกล้ประชาชนได้มากขึ้น ลองเข้าไปติดต่อกันได้