แนะนำอาชีพ Lifeguard เจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์

การไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆนั้น แน่นอนว่าผู้เดินทางไปย่อมอยากได้รับความสุข รวมทั้งประสบการณ์ดีๆกลับบ้าน แต่บางครั้งก็เกิดอุบัติเหตุอันไม่คาดฝัน ส่งผลให้นักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บ หรือร้ายแรงกว่านั้นคือเสียชีวิต ด้วยเหตุนี้สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆจึงจำเป็นต้องมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด และทางน้ำก็มีผู้ดูแลความปลอดภัยซึ่งเราเรียกกันว่า Lifeguard คอยคุ้มครองชีวิตของทุกคน

Lifeguard หรือ เจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์

กว่าจะมาเป็น Lifeguard พวกเขาต้องผ่านบททดสอบมากมาย อาชีพนี้ในประเทศไทย ณ ปัจจุบัน มีทั้งพนักงานจากบริษัทเอกชน หรือผู้มีจิตอาสา โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือช่วยชีวิตคน เพราะคุณสมบัติอันดับแรกก่อนจะเข้ามาเป็น Lifeguard หรือ เจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์ คือ ต้องรักในการช่วยเหลือคนอื่น เนื่องจากอาชีพนี้ ต้องใช้ทั้งความอดทนและความเสียสละเป็นอย่างสูง และต้องเสี่ยงชีวิตของตัวเองเพื่อช่วยคนอื่น โดยบทเรียนแรกที่ทุกคนจะได้รับคือ ฝึกช่วยเหลือชีวิตตัวเอง เพราะถ้าชีวิตของตัวเองยังเอาไม่รอดจะไปช่วยชีวิตคนอื่นได้อย่างไร

การจะเป็น Lifeguard ผู้เข้ารับการฝึกจะต้องมีสภาพร่างกายสมบูรณ์พร้อม , แข็งแรง , แข็งแกร่ง , มีความอึด , อดทน ต้องผ่านบททดสอบอันร้ายกาจให้ได้ ไม่ว่าจะเป็น การวิ่ง , ว่ายน้ำ , ดำน้ำ , ลอยตัวในทะเล , โตคลื่นออกไปบริเวณนอกชายฝั่ง และสุดท้ายคือการกลับเข้ามาในชายหาด ยกตัวอย่างจากการฝึก การดำน้ำ คือ ผู้ที่ได้รับการทดสอบจะต้องดำน้ำลึก 2-3 เมตร , การลอยตัว ผู้ได้รับการทดสอบจะต้องลอยตัวอยู่ในทะเลให้ได้ 20 นาที เป็นต้น โดยสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานของการจะมาเป็น Lifeguard เพื่อช่วยชีวิตผู้อื่น รวมทั้งรักษาชีวิตของตัวเอง

ด้วยเหตุนี้สภาพร่างกายรวมทั้งการฝึกฝนอย่างเป็นประจำจึงเป็นเรื่องอันมีความสำคัญมาก เนื่องจากถ้า Lifeguard ไม่มีความชำนาญมากพอ อาจทำให้เกิดความเสี่ยงมากขึ้นตามไปด้วย เพราะในเหตุการณ์จริงมันเลวร้ายกว่าการฝึกมาก เราไม่มีทางรู้เลยว่า จะมีอะไรเข้ามาเป็นตัวขัดขวางเพิ่มมากขึ้น เช่น กระแสน้ำที่เกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เป็นต้น ส่วนกฎเหล็กข้อสำคัญของ Lifeguard เลยคือ จะต้องทำงานเป็นทีม ห้ามทำงานคนเดียวเพียงลำพังอย่างเด็ดขาด

นอกจากนี้ยังต้องมีการเรียนรู้ในเรื่องของ หลักการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางน้ำอีกด้วย โดยมีการเรียนตั้งแต่ขั้นต้นไปจวบจนไปถึงขึ้นสูงเลยทีเดียว การฝึกทั้งหมดนี้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากลทุกประการ อีกทั้งยังต้องมีการเรียนรู้เรื่องสัตว์ทะเลชนิดต่างๆ โดยเฉพาะสัตว์อันตรายและมีพิษ เรียกได้ว่าต้องฝึกกันอย่างเข้มงวดจริงๆ Lifeguard ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพอันมีเกียรติ รวมทั้งเสียสละเป็นอย่างสูง