This Theme Supports a Custom FrontPage

แนะนำความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน

แนะนำความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน

กฎหมายเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับประชาชนทุกคน เพื่อที่จะเป็นหลักปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ที่สำคัญหากเราทำผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม เราไม่สามารถอ้างว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้ ดังนั้นหากมีเวลาจะต้องศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องเอาไว้ด้วย ว่าแต่เราจะสามารถหาช่องทางศึกษากฎหมายได้อย่างไร (ไม่นับคนที่ไปเรียนทางนี้โดยตรง)     กระทรวงยุติธรรม หากเราพูดถึงกฎหมาย หนึ่งในหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในการให้ความรู้ คำปรึกษาเบื้องต้นให้กับประชาชนได้ เรานึกถึงกระทรวงยุติธรรม เราสามารถเข้าไปศึกษาเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับประชาชนได้ที่ www.moj.go.th ในนั้นจะมีเอกสาร สื่อมัลติมีเดียว น่าสนใจเกี่ยวกับกฎหมายให้เราเข้าไปดาวน์โหลดกันได้ เอามาอ่านเพลินๆเพิ่มความรู้ ความเข้าใจในตัวบทกฎหมายให้มาก แนะนำหนังสือชื่อว่า กฎหมายสามัญประจำบ้าน ปี 2560 เป็นการรวบรวมข้อกฎหมายที่เราพบเจอในชีวิตประจำวัน อธิบายเป็นภาษาบ้านๆ เข้าใจง่ายตั้งแต่ข้อกระทำผิด จนถึงบทลงโทษมีภาพประกอบชัดเจน อีกเล่ม กฎหมายแพ่งและพาณิชย์สำหรับเกษตรกรและประชาชน ด้านในจะเป็นการบอกเล่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย และการทำธุรกรรมต่างๆมากมาย นั่นทำให้เราไม่ถูกหลอกได้ด้วย ควรอ่าน แอพพลิเคชั่น ในยุคสมาร์ทโฟนแบบนี้ หลายคนอาจจะกำลังมองหาแอพพลิเคชั่นที่ช่วยให้เราเข้าใจอะไรต่างๆได้มากขึ้น เรื่องของกฎหมายเองก็เช่นกันได้มีการออกแอพพลิเคชั่นเกี่ยวกับ กฎหมายเอาไว้มากมาย แต่ถ้าหากจะให้เลือกเราขอแนะนำแอพพลิเคชั่นของทางกระทรวงยุติธรรมที่ทำเองเลย ชื่อว่า รู้หมด กฎหมาย เป็นแอพพลิเคชั่นที่ด้านในมีข้อกฎหมายที่ควรรู้ อ่านข่าวสารเกี่ยวกับกฎหมาย และมีการเปิดช่องให้ร้องทุกข์ จนถึงติดตามผลการร้องทุกข์นั้นด้วย เป็นบ่องทางแนะนำความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนที่ตอบโจทย์ได้ดีทีเดียว ดาวน์โหลดได้ทั้ง ไอโอเอส และ แอนดรอยด์ สำนักงานคุ้มครองสิทธิ์ อีกหนึ่งหน่วยงานที่เราขอแนะนำเลยให้รู้จักกันไว้Read more about แนะนำความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน[…]