3 อันดับมูลนิธิกู้ภัยในประเทศไทย

อาสาสมัครกู้ภัย กลุ่มคนที่มีความเสียสละเวลาส่วนตัว สละทั้งแรงกาย แรงใจ เพื่อสังคม คอยช่วยเหลือทั้งเพื่อนมนุษย์ และสัตว์โลกในยามที่ได้รับความเดือดร้อน โดยที่ไม่หวังผลตอบแทนใดๆ หน้าที่ของพวกเขาทั้งหลายมีหลายอย่างมากที่เราได้เห็นกันบ่อยๆ คือ ออกช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ เข้าไปในที่ๆ ยากต่อการเข้าถึง เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร นำข้าวของ เครื่องใช้ไปให้ รวมไปถึงผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น อุทกภัย อัคคีภัย ธรณีพิบัติภัย เป็นต้น  หน่วยกู้ภัยนอกจากจะเป็นหน่วยงานที่ไม่หวังผลตอบแทนแล้ว ความดีของหน่วยงานนี้คือ มีส่วนช่วยกับทางโรงพยาบาลอย่างมาก เพราะส่วนใหญ่แล้วหน่วยกู้ภัยมักจะส่งผู้ป่วยได้ทันท่วงที และมีส่วนช่วยโรงพยาบาลที่มีรถฉุกเฉินไม่เพียงพอ จึงสามารถที่จะช่วยแบ่งเบางานของทางโรงพยาบาลเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน แต่ละจังหวัดในประเทศไทยของเรา มีมูลนิธิกู้ภัยหลายมูลนิธิมาก แต่ที่เราได้ยินชื่อเสียงกันอยู่บ่อยๆ ก็คงหนีไม่พ้น มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มูลนิธิร่วมกตัญญู และมูลนิธิร่มไทร

  1. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มูลนิธิแห่งนี้เกิดจากชาวจีนที่นับถือหลวงปู่ไต้ฮง ผู้ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มการทำกิจเพื่อสังคมโดยที่ไม่หวังผลตอบแทน จนทำให้ท่านมีลูกศิษย์มากมายที่ให้ความเคารพนับถือ เพราะซาบซึ้งในความเสียสละของท่าน และเมื่อท่านได้เสียชีวิตลง ผู้ที่เคารพนับถือท่านจึงได้สร้างกุศลศาลาเป็นอนุสรณ์ เพื่อรำลึกถึงคุณงาม ความดีของท่าน โดยตั้งชื่อว่า ป่อเต็กตึ๊ง ซึ่งหลังๆ มาก็มีการสร้างกุศลสถานป่อเต็กตึ๊งขึ้นเยอะมากกว่า 100 แห่งในประเทศจีน พอต่อมาคนจีนที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยจึงมีการสร้างกุศลสถานป่อเต็กตึ๊งขึ้นในไทย ปี พ.ศ.2453 โดยภายในมูลนิธิจะมีรูปจำลองหลวงปู่ไต้ฮง ไว้สักการบูชา มีจุดมุ่งหมายในการตั้งเพื่อช่วยเหลือสังคม เช่น เก็บศพไม่มีญาติ แจกยารักษาโรค ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ เป็นต้น
  2. มูลนิธิร่วมกตัญญู หรือเรียกอีกชื่อว่า หงี่เต็กตึ๊ง มูลนิธินี้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2513 โดยแนวคิดของนายสมเกียรติ สมสกุลรุ่งเรือง พ่อค้าขายกาแฟชาวจีน ท่านประสงค์ที่จะช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนที่อยู่ในชุมชนแออัด โดยเฉพาะคนที่ไม่มีเงิน เสียชีวิตแล้วไม่มีเงินซื้อโลงศพ
  3. มูลนิธิร่มไทร ก่อตั้งครั้งแรกเมื่อปี 2532 มีชื่อว่ากู้ภัยมีนบุรี ก่อตั้งโดยตำรวจท่านหนึ่งที่ประจำการอยู่ที่ สน.มีนบุรี ซึ่งท่านได้ชักชวนพ่อค้า แม่ค้าชาวมีนบุรีให้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานอาสากู้ภัย ซึ่งในตอนแรกมีสมาชิกเพียงแค่ 15 คน แต่หลังจากผลงานของการช่วยเหลือประชาชน ทำให้มูลนิธิได้รับการสนับสนุนจากหลายๆ หน่วยงาน และมีผู้มาเข้าร่วมมากขึ้นเรื่องๆ จนกระทั่งคุณสุธี มีนชัยนันท์ ได้เข้ามาสนับสนุนสมทบทุนช่วยเหลือในการก่อตั้งมูลนิธิแล้ว ตั้งชื่อใหม่ว่า มูลนิธิร่มไทร