This Theme Supports a Custom FrontPage

แนะนำความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน

แนะนำความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน

กฎหมายเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับประชาชนทุกคน เพื่อที่จะเป็นหลักปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ที่สำคัญหากเราทำผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม เราไม่สามารถอ้างว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้ ดังนั้นหากมีเวลาจะต้องศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องเอาไว้ด้วย ว่าแต่เราจะสามารถหาช่องทางศึกษากฎหมายได้อย่างไร (ไม่นับคนที่ไปเรียนทางนี้โดยตรง)     กระทรวงยุติธรรม หากเราพูดถึงกฎหมาย หนึ่งในหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในการให้ความรู้ คำปรึกษาเบื้องต้นให้กับประชาชนได้ เรานึกถึงกระทรวงยุติธรรม เราสามารถเข้าไปศึกษาเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับประชาชนได้ที่ www.moj.go.th ในนั้นจะมีเอกสาร สื่อมัลติมีเดียว น่าสนใจเกี่ยวกับกฎหมายให้เราเข้าไปดาวน์โหลดกันได้ เอามาอ่านเพลินๆเพิ่มความรู้ ความเข้าใจในตัวบทกฎหมายให้มาก แนะนำหนังสือชื่อว่า กฎหมายสามัญประจำบ้าน ปี 2560 เป็นการรวบรวมข้อกฎหมายที่เราพบเจอในชีวิตประจำวัน อธิบายเป็นภาษาบ้านๆ เข้าใจง่ายตั้งแต่ข้อกระทำผิด จนถึงบทลงโทษมีภาพประกอบชัดเจน อีกเล่ม กฎหมายแพ่งและพาณิชย์สำหรับเกษตรกรและประชาชน ด้านในจะเป็นการบอกเล่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย และการทำธุรกรรมต่างๆมากมาย นั่นทำให้เราไม่ถูกหลอกได้ด้วย ควรอ่าน แอพพลิเคชั่น ในยุคสมาร์ทโฟนแบบนี้ หลายคนอาจจะกำลังมองหาแอพพลิเคชั่นที่ช่วยให้เราเข้าใจอะไรต่างๆได้มากขึ้น เรื่องของกฎหมายเองก็เช่นกันได้มีการออกแอพพลิเคชั่นเกี่ยวกับ กฎหมายเอาไว้มากมาย แต่ถ้าหากจะให้เลือกเราขอแนะนำแอพพลิเคชั่นของทางกระทรวงยุติธรรมที่ทำเองเลย ชื่อว่า รู้หมด กฎหมาย เป็นแอพพลิเคชั่นที่ด้านในมีข้อกฎหมายที่ควรรู้ อ่านข่าวสารเกี่ยวกับกฎหมาย และมีการเปิดช่องให้ร้องทุกข์ จนถึงติดตามผลการร้องทุกข์นั้นด้วย เป็นบ่องทางแนะนำความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนที่ตอบโจทย์ได้ดีทีเดียว ดาวน์โหลดได้ทั้ง ไอโอเอส และ แอนดรอยด์ สำนักงานคุ้มครองสิทธิ์ อีกหนึ่งหน่วยงานที่เราขอแนะนำเลยให้รู้จักกันไว้Read more about แนะนำความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน[…]

เรียนรู้กฎหมายคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

เรียนรู้กฎหมายคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

กฎหมายไทยถือว่าเป็นกฎหมายทีดีอย่างหนึ่งเลย เพราะว่าเค้าได้ร่างกฎหมายขึ้นมาเพื่อดูแลครอบคลุมทุกคนในสังคมที่อยู่ร่วมกัน แม้ว่าคนนั้นจะเป็นเพศไหนก็ตาม อายุเท่าไรตั้งแต่เด็กอยู่ในท้อง จนถึงเสียชีวิตเลย อีกทางหนึ่งหากเราเป็นคนไร้บ้าน ไร้ที่พึ่ง หลายคนอาจจะมองข้ามกลุ่มคนเหล่านี้ แต่ไม่ใช่กฎหมายที่มีการร่างกฎหมายขึ้นมาเพื่อคุ้มครองด้วย มาดูกันว่ามีกฎหมายมาตราไหนบ้างที่พูดถึงคนไร้ที่พึ่ง พระราชบัญญัติการคุ้มครอง เพื่อให้การดูแล บริหารจัดการ คนไร้ที่พึ่ง เป็นระบบและถูกต้องตามกฎหมายมากที่สุด ได้มีการตราพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.๒๕๕๗ ออกมา โดยพระราชบัญญัติดังกล่าวมีรายละเอียดที่น่าสนใจในการดูและคนไร้ที่พึ่งเอาไวด้วย ทั้งการกำหนดความหมายของคนไร้ที่พึ่ง (มาตรา ๓) นอกจากนี้ใน พรบ. ดังกล่าวยังมีมาตราไหนที่เหมาะกับคนไร้ที่พึ่งอีกบ้าง มาตรา ๑๔ อีกหนึ่ง มาตราที่มีการบังคับให้มีการบริหารจัดการ ข้อมูลคนไร้ที่พึ่งและช่วยดูแลแบบครบวงจรเลย เพราะว่า มาตรานี้ได้กำหนดให้ทางภาครัฐต้องสำรวจและติดตามสภาพปัญหาของคนไร้ที่พึ่ง หากพบต้องนำคนไร้ที่พึ่งมายังสถานคุ้มครอง และสถานคุ้มครองนั้นจะต้องมีที่พักอาศัย อาหาร และเครื่องนุ่งห่ม รวมถึงการช่วยเหลือด้านอื่นๆด้วย มาตรา  ๒๒ มาตรานี้ อธิบายใจความสำคัญตรงที่ว่า หากคนไร้ที่พึงทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการพักอาศัยในที่สาธารณะ เช่นการแอบเข้าไปนอนในสวนสาธารณะหลังปิดทำการ เจ้าหน้าที่อาจจะเข้าจับกุมได้ตามกฎหมาย แต่ว่าหากคนไร้ที่พึงอาจจะมีทางเลือกในการไม่โดนจับกุมด้วยการไปอยู่สถานที่คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งได้ โดยความยินยอม(ถ้ายินยอมไปอยู่ เรื่องคดีอาจจะสิ้นสุดได้หากไกล่เกลี่ยสำเร็จ แต่ถ้าหากไม่ยอมไปก็ต้องรับโทษตามกฎหมายไปแทน มาตรา ๒๔ การเข้าไปอยู่ในสถานที่คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนั้น ไม่ได้หมายความว่าจะเข้าไปกินนอนอย่างเดียว แต่ยังต้องมีข้อตกลงในการเข้าร่วมด้วยความสมัครใจเพื่อเข้ารับการอบรมฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ การเรียนรู้ทักษะวิชาชีพเพื่อนำเป็นเครื่องมือการประกอบอาชีพ แต่ถ้าหากคนไร้ที่พึ่งไม่เข้ารับการอบรมดังกล่าวRead more about เรียนรู้กฎหมายคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง[…]

มารู้จัก พลเมืองที่เข้มแข็ง คืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร

มารู้จัก พลเมืองที่เข้มแข็ง คืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร

เมื่อโลกกำลังเข้าสู่ยุค 4.0 ประชาชนจะควรจะมีสถานะเป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง เพื่อพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในสังคม ก่อนที่จะมาเป็นยุค 4.0 ได้นั้น ก็ต้องเคยผ่านยุค 1.0 – 3.0 ตามลำดับ โดยในยุค “ประเทศไทย 1.0” เป็นยุคของการทำเกษตรกรรม ชาวบ้านสามารถนำพืชผลไปขายเพื่อให้เกิดรายได้ในการดำรงชีพ “ประเทศไทย 2.0 “ เป็นยุคอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ที่ประเทศไทยเริ่มมีกำลังในการผลิตสินค้าอุปโภค-บริโภคเพียงพอสำหรับใช้ในประเทศ หรือส่งออกไปยังต่างประเทศ ประเทศไทย 3.0 ที่เรากำลังอยู่ตอนนี้ เป็นยุคสมัยของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ประเทศมีเทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยให้การผลิตให้มีประสิทธิภาพขึ้น เน้นการส่งออกสินค้าขนาดใหญ่อย่าง รถยนต์ เครื่องไฟใช้ฟ้า วัสดุก่อสร้าง แต่การจะเข้าสู่ยุค 4.0 นั้นมันไม่ง่ายเลยเพราะต้องอาศัยปัจจัยอีกหลายอย่าง แต่หัวใจหลักในการพัฒนาทางสังคมนั้น ตัวขับเคลื่อนหลักคือ “ประชาชน” ลองมาดูวิธีที่เราจะสร้างพลเมืองที่เข้มแข็งได้อย่างไร วิธีการสร้างพลเมืองที่เข้มแข็ง 1.เสริมสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อให้มีชีวิตอยู่อย่างมีเป้าหมาย เปลี่ยนจากการเรียนรู้แบบเฉื่อยชา เป็นการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น หรือ การเปลี่ยนจากการเรียนแบบภาคบังคับ เป็นการเรียนรู้ด้วยความอยากรู้ และระบบการศึกษาแบบเดิมจะต้องเปลี่ยนให้เหมาะกับเฉพาะบุคคล 2.บ่มเพราะความคิดสร้างสรรค์ หยุดการใช้แนวคิดในการใช้กรอบเข้ามาควบคุม สนับสนุนให้มีการทำงานนอกห้องเรียน มีสิทธิที่จะเห็นต่าง คิดต่าง และทำต่างจากผู้อื่น 3.ปลูกฝังจิตสาธารณะRead more about มารู้จัก พลเมืองที่เข้มแข็ง คืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร[…]