This Theme Supports a Custom FrontPage

จิตอาสา 904 คืออะไร และมีความเป็นมาอย่างไร

จิตอาสา 904 คืออะไร และมีความเป็นมาอย่างไร

มีหลายคนถามเข้ามาว่า จิตอาสา 904 คืออะไร ทำไมถึงเห็นหลายคนถึงไปเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรนี้กัน “จิตอาสา 904” เป็นหลักสูตรทีเกิดขึ้นมาเพื่ออบรมเกี่ยวกับสถานบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งจะเป็นการเรียนรู้เรื่องราวในประวัติศาสตร์ของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยหลักสูตรจะเน้นในเรื่องราวของรัชกาลที่ 9 โดยโครงการจิตอาสา 904 มีจุดเริ่มต้นเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 โดยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยเริ่มจากความสำเร็จเพียงจุดเล็กๆ ด้วยการทำความสะอาดบ้านของตนเองให้สะอาด ก่อนที่จะกลายมาเป็นโครงการ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” Read more about จิตอาสา 904 คืออะไร และมีความเป็นมาอย่างไร

แนะนำอาชีพ Lifeguard เจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์

แนะนำอาชีพ Lifeguard เจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์

การไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆนั้น แน่นอนว่าผู้เดินทางไปย่อมอยากได้รับความสุข รวมทั้งประสบการณ์ดีๆกลับบ้าน แต่บางครั้งก็เกิดอุบัติเหตุอันไม่คาดฝัน ส่งผลให้นักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บ หรือร้ายแรงกว่านั้นคือเสียชีวิต ด้วยเหตุนี้สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆจึงจำเป็นต้องมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด และทางน้ำก็มีผู้ดูแลความปลอดภัยซึ่งเราเรียกกันว่า Lifeguard คอยคุ้มครองชีวิตของทุกคน Read more about แนะนำอาชีพ Lifeguard เจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์

เทคนิคการเอาตัวรอดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว

เทคนิคการเอาตัวรอดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว

แผ่นดินไหว จัดเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติรูปแบบหนึ่ง โดยเกิดขึ้นจากปัจจัยขั้นพื้นฐานของโลก ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง และมันสามารถเกิดขึ้นได้ทั่วโลก โดยเฉพาะบริเวณรอยต่อของแผ่นเปลือกโลก ในบริเวณที่มีการเคลื่อนไหวมากที่สุด มีชื่อเรียกว่า วงแหวนแห่งไฟ โดยมันมีความยาวมากกว่า 40,000 กิโลเมตร วงแหวนนี้มัน Read more about เทคนิคการเอาตัวรอดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว