This Theme Supports a Custom FrontPage

แนะนำอาชีพ Lifeguard เจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์

แนะนำอาชีพ Lifeguard เจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์

การไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆนั้น แน่นอนว่าผู้เดินทางไปย่อมอยากได้รับความสุข รวมทั้งประสบการณ์ดีๆกลับบ้าน แต่บางครั้งก็เกิดอุบัติเหตุอันไม่คาดฝัน ส่งผลให้นักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บ หรือร้ายแรงกว่านั้นคือเสียชีวิต ด้วยเหตุนี้สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆจึงจำเป็นต้องมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด และทางน้ำก็มีผู้ดูแลความปลอดภัยซึ่งเราเรียกกันว่า Lifeguard คอยคุ้มครองชีวิตของทุกคน Read more about แนะนำอาชีพ Lifeguard เจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์

เทคนิคการเอาตัวรอดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว

เทคนิคการเอาตัวรอดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว

แผ่นดินไหว จัดเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติรูปแบบหนึ่ง โดยเกิดขึ้นจากปัจจัยขั้นพื้นฐานของโลก ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง และมันสามารถเกิดขึ้นได้ทั่วโลก โดยเฉพาะบริเวณรอยต่อของแผ่นเปลือกโลก ในบริเวณที่มีการเคลื่อนไหวมากที่สุด มีชื่อเรียกว่า วงแหวนแห่งไฟ โดยมันมีความยาวมากกว่า 40,000 กิโลเมตร วงแหวนนี้มัน Read more about เทคนิคการเอาตัวรอดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว

สาระน่ารู้เกี่ยวกีบการเอาตัวรอดจากไฟไหม้

สาระน่ารู้เกี่ยวกีบการเอาตัวรอดจากไฟไหม้

โจรปล้น 10 ครั้ง ไม่เท่ากับไฟไหม้เพียงครั้งเดียว คำพังเพยโบราณที่ยังสามารถนำมาใช้ได้ในปัจจุบัน เพราะของชิ้นใหญ่หรือแม้แต่ตัวบ้าน โจรไม่อาจขนหรือขโมยไปได้ แต่ถ้าเปลวไฟได้ลุกลามแล้วล่ะก็ แม้กระทั่งบ้านก็ไม่มีเหลือ สาเหตุของการเกิดอัคคีภัยสามารถเกิดได้ทั้งความตั้งใจ และไม่ตั้งใจ แต่มีเพียงคำถามเดียวเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้ว ทำอย่างไรจึงจะสามารถเอาชีวิตรอดไปได้…

Read more about สาระน่ารู้เกี่ยวกีบการเอาตัวรอดจากไฟไหม้